Video

elektronická technologie pro záznam, kopírování a přehrávání pohyblivých obrázků / From Wikipedia, the free encyclopedia

Video (z latiny, vidět) je technologie pro zaznamenávání, kopírování, přehrávání, vysílání a zobrazování pohyblivého obrazu (obvykle spolu se zvukem) používající elektronické signály nebo digitální média.[1] Jako obor lidské činnosti se částečně překrývá s kinematografií a jejím významným zdrojem byla a stále je televizní výroba. Amatérům se otevřela možnost zpracování videa s nástupem domácích videorekordérů ve druhé polovině 20. století. Když v 90. let 20. století domácí osobní počítače a po roce 2000 i mobilní telefony dosáhly dostatečného výkonu a kapacity paměti pro zpracování pohyblivého obrazu, je již zpracování videa dostupné široké veřejnosti.