Art

basal enhed i biologisk klassifikation / From Wikipedia, the free encyclopedia

Arten (species, forkortet sp., flertal: spp.) er den grundlæggende systematiske enhed inden for biologien. Arten defineres ofte som en naturlig gruppe af populationer, hvor udveksling af gener finder sted (eller kan finde sted) og som i forhold til forplantning er isoleret fra andre grupper.[1] Det vil sige at kun individer inden for samme art kan parre sig og få forplantningsdygtigt afkom. Dette kaldes det biologiske artsbegreb. For organismer, der formerer sig ukønnet eller ved selvbestøvning, må arter afgrænses ud fra ligheder og forskelle mellem forskellige individer.[2] Nogle dyrearter kan i fangenskab hybridisere og få fertilt afkom, men da dette ikke vil ske i naturen, selv om de mødes her, betragtes de som forskellige arter.[1]

Table info: Biologisk klassifikation...
Biologisk klassifikation

Domæne
Rige
Række / Division
Klasse
Orden
Familie
Tribus
Slægt
Art
Underart
Varietet

Close

Oops something went wrong: