Glykolyse

From Wikipedia, the free encyclopedia

Glykolysen er en række af biokemiske reaktioner ved hvilke et mol glukose oxideres til to mol pyruvat. Glykolyse kommer fra græsk, glyk (der betyder sød) og lysis (der betyder opløse). Det er den første process af mange i kulhydraters metabolisme, og formålet er at danne energiholdige molekyler som ATP, og mindre organiske molekyler, der bruges i efterfølgende biokemiske processer.

Glykolyse foregår i mange celletyper i næsten alle slags organismer. Glykolysen alene producerer mindre energi pr. glukosemolekyle end ved en fuldstændig aerob oxidation, og under iltfrie forhold er der et højere flux igennem glykolysen.

I eukaryote celler foregår glykolysen i cytosolen, mens dens produkt, pyruvat, bliver transporteret ind i mitokondrierne til videre oxidation.