Kinetisk energi

From Wikipedia, the free encyclopedia

Kinetisk energi eller bevægelsesenergi er den energi, som legemer i bevægelse besidder. Der kræves en vis energi for at bibringe stillestående legemer en vis fart, og tilsvarende skal denne energi fjernes fra legemet igen (for eksempel ved hjælp af en bremse, som almindeligvis omsætter energien til varme) hvis man ønsker at standse legemet igen.

TakTak_1460279_Nevit.gif
Overførsel af kinetisk energi fra en kugle til en anden.

Ordet "kinetisk" stammer oprindeligt fra græsk og betyder "bevægelse".

Se evt. Newtons 3 love.