cover image

En skov er et plantesamfund eller en biotop, hvori træer udgør hovedbestanddelen. Endvidere må det kræves, at der er tale om et større areal, minimum 0,5 hektar og en minimumsbredde på 20 meter med træer højere end 5 meter og at trækronerne dækker mere end 10 %.[1] Skov forekommer naturligt overalt på Jorden, bortset fra områder med for lav temperatur eller for tørt klima. Klimaet er afgørende for, hvilken skovtype, der udvikles.

Denne artikel handler om plantesamfundet eller biotopen "en skov". For alternative betydninger se Skov (flertydig).
Stedsegrøn nåleskov.
Verdens biomer, fordelt efter klimabælterne
     Taiga (nåleskov)      Løvskove      Tempereret regnskov      Mediterrane biomer      Monsunskove      Bjergskove      Skovsavanner      Subtropiske tørkeskove      Tropiske regnskove

Skoven producerer bioaerosoler og påvirker skydannelse, tågedannelse og nedbøren væsentligt – og dermed både vejret og klimaet. [2][3][4][5]

En mindre skov kaldes for en lund.

I overført betydning bruges ordet "skov" også til at angive en større samling af ensartede individer eller emner f.eks. en skov af biler eller mennesker.