אִידֵאוֹלוֹגְיָהיוונית: Ιδεολογία) היא אסופה של רעיונות ותפיסות חיים ערכיות, המהווים יחדיו משנה רעיונית בתחום מסוים.

פטיש ומגל, סמל הקומוניזם
צלב קרס, סמל הנאציזם
האות A, סמל האנרכיזם

לאידאולוגיה כוח רב הן כמניע אישי והן כמניע חברתי, והיא יכולה לשנות את חייו של אדם מן הקצה אל הקצה, וכן את פני החברה לאורך ההיסטוריה.