cover image

טורפדו

סוג של חימוש ימי / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

טורפדו הוא מערכת נשק תת-ימית, בעלת ראש נפץ ויכולת הנעה עצמית, ויכולות ביות וניהוג בחלק מהדגמים. הטורפדו משוגר מצוללות, ספינות, מטוסים ומסוקים, ונועד בדרך כלל להטביע כלי שיט בהדף הפיצוץ התת-מימי, או בעזרת מטען חלול.

דגם אימונים של טורפדו סימן 46 של צי ארצות הברית, נורה ממשחתת בעת תרגיל, 21 באוגוסט 1996
Yaftorpout.jpg
שיגור טורפדו אימונים מהמשחתת אח"י יפו של חיל הים הישראלי, בין 1956 ל-1967

השם "טורפדו" יועד במקור למתקני חבלה תת-מימיים (מתחת לים) שונים, שרובם מוגדרים היום כמוקשים ימיים. מתחילת המאה ה-20 נקראו בשם זה רק פצצות תת-ימיות בעלות הנעה עצמית. כיום, מסווגות מערכות הטורפדו על פי שיטת ההנחיה שלהן ועל פי משקלן.

Oops something went wrong: