כלכלה היא מכלול של פעילות אנושית, המתייחסת למחשבה ותכנון, והמכוונת להשגת האמצעים החומריים הדרושים לאדם לצורך קיומו ורווחתו. זאת לאור אילוצים מצביים וקבלת החלטות בזמן נתון, לרוב במציאות של אי-ודאות.

עיינו גם בפורטל

פורטל הכלכלה הוא שער לתחום הכלכלה בוויקיפדיה. הפורטל מציג מושגי יסוד בתחום וסוקר מספר נושאים בהם שוק ההון, שוק העבודה ועוד.

הפעילות והחקר הכלכליים עוסקים במחסור וניהול יעיל של משאבים, להם נזקקת חברת האדם, ובכוונתה ליצור מצב אופטימלי של שיווי משקל בין מחסור למשאבים כנתונים מרכזיים ומשמעותיים בעזרת כלים מדעיים אשר מטרתם לשפר את רווחת האדם ורמת איכות חייו. מכאן הכלכלה התעצבה והתמסדה כתחום מחקר מדעי במדעי החברה, העוסק ביחסים האנושיים, הפוליטיים והחברתיים שקשורים בהשגת אמצעים חומריים שונים בהתאם לצרכים האנושיים. ובנוסף, הכלכלה היא תחום העוסק בחוקים והיחסים החברתיים, הנוגעים לייצורו וחלוקתו של קניין המשמש לצורכי אדם. זאת ועוד, המונח כלכלה כולל בתוכו את המסחר בחברה המתייחס לחוקי המדינות והרגולציות שלהן לתמרון ושליטה על המסחר בשטח שיפוטן. המחקר בתחום הכלכלה עוסק באופן בו משאבים נגישים, על סמך ההנחה הבסיסית כי אלה מצויים במחסור, כגון: חומרי גלם – משמשים, מעובדים, מיוצרים, מוקצים, מופצים ונצרכים – כמוצרים. כמו כן עוסקת הכלכלה במגוון הקשרים ויחסי החליפין בין בני אדם במהלך ייצור מוצרים, שיווקם וצריכתם. בין השאר, נוגעים תחומי חקר זה בהליכים של ייצור, הפצה, מסחר וצריכה של מוצרים ושירותים.