מעלת צֶלְזִיּוּס היא יחידת מידה לטמפרטורה המשמשת בסולם צלזיוס. היא מסומנת ב־, ונקראת על שם האסטרונום השוודי אנדרס צלזיוס (17011744), שיצר סולם טמפרטורות דומה לסולם צלזיוס המודרני שנתיים לפני מותו. מבחינת כל השימושים היומיומיים, C° 0 מוגדרות כנקודת ההתכה (הקיפאון) של המים, ו־C° 100 - כנקודת הרתיחה שלהם בלחץ של אטמוספירה אחת; מכאן אף נגזר גודלה של כל מעלה, מאית מהטווח שבין קיפאון לרתיחה. עם זאת, מאז 1954 מגדירים באופן רשמי האפס המוחלט והנקודה המשולשת של המים את סולמות הטמפרטורה קלווין וצלזיוס, ולא נקודות הקיפאון והרתיחה.

המונח "צלזיוס" מפנה לכאן. לערך העוסק באסטרונום השוודי, ראו אנדרס צלזיוס.
מדחום המציג את הטמפרטורה במעלות צלזיוס. המדחום מורה על C° 29

במרבית מדינות העולם משתמשים בסולם זה. באחרות משתמשים בו במעורב עם סולם פרנהייט. ארצות הברית, בליז וליבריה נמנעות ממנו כמעט לחלוטין.

Oops something went wrong: