פרשת יתרו

פרשת השבוע החמישית בספר שמות / ויקיפדיה האנציקלופדיה החופשית

פרשת יִתְרוֹ היא פרשת השבוע החמישית בספר שמות. לפי החלוקה לפרקים, היא מתחילה בפרק י"ח, פסוק א' ומסתיימת בפרק כ', פסוק כ"ב.

Quick facts: פסוקים, מספר פסוקים, מספר תיבות, תוכן, עש...
Arrow_r.svgיתרוArrow_l.svg
פסוקים שמות, י"ח, א' - כ', כ"ב
מספר פסוקים 75[1]
מספר תיבות 1105
תוכן יתרו וציפורה מצטרפים למחנה, שלושת ימי ההגבלה, מעמד הר סיני
מצוות בפרשה על פי ספר החינוך
עשה (3) לא תעשה (14)
אמונה באלוהים, מצוות קידוש השבת בדברים, כיבוד אב ואםעבודה זרה, עשיית פסל, השתחוויה לעבודה זרה, שבועת שווא, מלאכה בשבת, רצח, ניאוף, גנבת אדם, עדות שקר, חמידה, עשיית צורת אדם, בניית המזבח באבנים מסותתות, עלייה למזבח במדרגות
הפטרה
אשכנזים ואיטלקים ישעיהו, ו', א' - ז', ו', ומוסיפים ישעיהו, ט', ה'ו'
ספרדים וחב"ד ישעיהו, ו', א'י"ג
תימנים ישעיהו, ו', א'י"ג, ומוסיפים ישעיהו, ט', ה'ו'
Close

רוב הפרשה עוסק בסיפור המכונן של מעמד הר סיני, עשרת הדיברות וקבלת התורה על ידי בני ישראל. בתחילת הפרשה מסופר על יתרו חותנו של משה ועצתו.

את פרשת יתרו קוראים בשבת בין התאריכים י"ז בשבט-כ"ד בשבט.