Not

tanda yang digunakan dalam notasi musik, bunyi bernada / From Wikipedia, the free encyclopedia

Not adalah bunyi suatu musik.

Not dapat mewakili nada dan tempo bunyi dalam notasi musik. Not juga boleh mewakili kelas nada.

Not adalah bahan binaan bagi banyak musik bertulis: pendiskretan fenomena musik yang memudahkan prestasi, pemahaman dan analisis.[1]

Dalam teori musik Eropah, kebanyakan negara menggunakan konvensyen penamaan solfège do–re–mi–fa–sol–la–si, termasuk contohnya Itali, Portugal, Sepanyol, Perancis, Romania, kebanyakan negara Amerika Latin, Yunani, Albania, Bulgaria, Turki, Rusia, negara berbahasa Arab dan berbahasa Parsi. Walau bagaimanapun, dalam wilayah berbahasa Inggeris dan Belanda, kelas nada lazimnya diwakili oleh tujuh huruf pertama abjad Latin (A, B, C, D, E, F dan G). Beberapa negara Eropah, termasuk Jerman, menggunakan tatatanda yang hampir sama, di mana H digantikan untuk B. Byzantium menggunakan nama Pa–Vu–Ga–Di–Ke–Zo–Ni (Πα–Βου–Γα–Δι–Κε–Ζω–Νη). [2]

Dalam musik tradisional India, nota muzik dipanggil svara dan biasanya diwakili menggunakan tujuh not, Sa, Re, Ga, Ma, Pa, Dha dan Ni.

Not kelapan, atau oktaf, diberi nama yang sama seperti yang pertama, tetapi mempunyai frekuensi dua kali lipat. Nama oktaf juga digunakan untuk menunjukkan julat antara nota dan nota lain dengan frekuensi berganda. Untuk membezakan dua not yang mempunyai kelas pic yang sama tetapi jatuh ke dalam oktaf yang berbeza, sistem tatatanda pic saintifik menggabungkan nama huruf dengan angka Arab yang menetapkan oktaf tertentu. Contohnya, nada penalaan standard sekarang untuk kebanyakan muzik Barat, 440 Hz, dinamakan a′ atau A4.