613 mitswot

De 613 mitswot (voorschriften) zijn de geboden die God de Joden in de Thora gaf. / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De 613 mitswot (voorschriften, enkelvoud mitswa) is een lijst met geboden en verboden die God volgens de gelovige Joden hen via de Thora (de eerste vijf boeken van de Bijbel) gaf. Deze voorschriften vormen de kern van de halacha, de religieus-joodse regelgeving. Er zijn 248 geboden en 365 verboden.[1]

De mitswot bestaan niet alleen uit misjpatiem of mitswot die we menselijkerwijs kunnen begrijpen, maar ook uit choekiem: mitswot waarvan wij de betekenis niet logisch kunnen verklaren, zoals de spijswetten en de besnijdenis. Ze dienen om de band tussen mensen en de Eeuwige te verstevigen. Ook de mitswot die vandaag niet meer in praktijk worden gebracht – zoals de mitswot die de Tempeldienst betreffen – moeten worden bestudeerd.[2]

In dit artikel worden alle 613 voorschriften[bron?] letterlijk weergegeven, ingedeeld naar onderwerp en samengesteld uit de Misjna van Maimonides (ook met een acroniem aangeduid als De Rambam) met verwijzing naar de bijbelteksten uit de Thora.[3]