Adres (woonplaats)

adres voor postbezorging / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een adres is de aanduiding van een bepaalde locatie, doorgaans van een huis, woning, gebouw of faciliteit. De bekendste vormen zijn het woonadres, dat aangeeft waar een persoon woont (het woonadres of domicilie) of verblijft (verblijfadres), waar een bedrijf of rechtspersoon is gevestigd (het vestigingsadres), waar post moet worden bezorgd (het postadres). Ook een gebouw heeft een adres, bijvoorbeeld het aansluitadres van gas/water/elektriciteit, e.d.

Een goed adres is eigenlijk alleen een aanduiding voor het bepalen van die locatie. Het is geen unieke identificatie van een (kadastraal) perceel, pand of kaartpositie. Het is bedoeld om een plek makkelijk te kunnen lokaliseren en zo aan te duiden, dat de grootst mogelijke kans bestaat dat die plek wordt bereikt.

Veel postadressen zijn een postbus in een nabijgelegen postkantoor. Nederland telde in 2003 7,4 miljoen postadressen.

Een goed adres bestaat uit:

  • straatnaam en huisnummer met zo nodig een toevoegsel, zoals een cijfer of letter (2, III,A) of een nadere aanduiding conform plaatselijk gebruik (Boven, twee hoog, Bis),
  • postcode en plaatsnaam.

Bij postbussen fungeert het woord "Postbus" als straatnaam en het postbusnummer als huisnummer, altijd zonder toevoegsel. Bij woonboten en woonwagens kan boven de straatnaam de naam van de boot of wagen als nadere aanduiding staan.

In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen houden Nederlandse gemeenten een aantal basisgegevens over gebouwen en adressen bij. Elk pand, met daarbinnen meestal een of meer verblijfsobjecten, elke ligplaats en elke standplaats heeft een adres.

De Basisregistratie Personen (BRP), voorheen Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) of bevolkingsregister, kent enkel een woonadres en een briefadres.

Iedereen die in Nederland op een bepaald adres verblijft, is verplicht zich te laten inschrijven bij de gemeente op dat adres. Een briefadres wordt enkel verleend aan personen die geen vaste verblijfplaats hebben.

Een vertrek naar het buitenland is dan ook geen reden voor het verlenen van een briefadres door de gemeente, evenmin het feit dat je weliswaar op een bepaald adres verblijft, maar je aangeeft je hier niet te kunnen laten inschrijven omdat dat eventueel gevolgen heeft voor de hoofdbewoners (zoals in verband met huurtoeslag of uitkeringen). Sommigen staan geregistreerd als vertrokken onbekend waarheen (VOW).

Indien iemand in een bepaalde periode op twee of meer adressen verblijft, wordt gekeken naar het adres waar iemand gedurende een bepaalde periode het meest zal verblijven. Op dat adres moet diegene zich dan laten inschrijven.

Sommige mensen bezitten of huren meer dan één woning. Ook in dat geval moet je je laten inschrijven op het adres waar je het meest verblijft. Inschrijven op meerdere adressen is niet mogelijk in de BRP.

Oops something went wrong: