cover image

Een postcode is een korte reeks tekens, vaak tussen de vier en negen cijfers (soms ook letters) lang, die in een postadres wordt opgenomen om het automatisch sorteren van de post (met optische tekenherkenning, OCR) gemakkelijker te maken. Elk land dat postcodes kent, hanteert een andere grammatica — een andere manier om de tekens te combineren.

Landen die postcodes voeren:
cijfers:
 3 cijfers
 4 cijfers
 5 cijfers
 6 cijfers
 7 cijfers
 8 cijfers
 9 cijfers
 10 cijfers
alfanumeriek:
 6 posities
 7 posities
 8 posities
 Geen postcode in gebruik

Niet alle landen kennen postcodes. Zo zijn ze afwezig in veel Afrikaanse landen (waar overigens ook vaak straatnamen ontbreken).