cover image

Ammoniumnitraat

chemische verbinding / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Ammoniumnitraat is een zeer goed in water oplosbaar zout van salpeterzuur en ammoniak, met als brutoformule NH4NO3. Het is een witte, kristallijne stof met een sterk hygroscopisch karakter. Ammoniumnitraat is een belangrijke kunstmeststof omdat zowel het kation (NH4+) als het anion (NO3) ervan stikstof bevat. De wereldwijde productie van ammoniumnitraat werd geschat op 16,6 miljoen ton in 2019.[1]

Quick facts: Ammoniumnitraat, Structuurformule en molecuul...
Ammoniumnitraat
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van ammoniumnitraat
Ammoniumnitraat vormt naaldachtige kristallen bij afkoeling van een oververzadigde oplossing
Algemeen
Molecuulformule NH4NO3
IUPAC-naam ammoniumnitraat
Molmassa 80,04336 g/mol
SMILES
[NH4+].[N+](=O)([O-])[O-]
CAS-nummer 6484-52-2
EG-nummer 229-347-8
PubChem 22985
Vergelijkbaar met natriumnitraat, kaliumnitraat
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Waarschuwing
H-zinnen H272 - H315 - H319 - H335
P-zinnen P220 - P261 - P305+P351+P338
Hygroscopisch? ja
Opslag Stevig gesloten houden en niet in contact brengen met hitte, vonken of open vlammen.
LD50 (ratten) (oraal) 2217 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur wit
Dichtheid 1,72 g/cm³
Smeltpunt 169 °C
Kookpunt 210 °C
Oplosbaarheid in water (bij 0°C) 1190 g/L
(bij 20°C) 1900 g/L
(bij 40°C) 2860 g/L
(bij 60°C)4210 g/L
(bij 80°C) 6300 g/L
(bij 100°C) 10.240 g/L
Geometrie en kristalstructuur
Kristalstructuur trigonaal
Thermodynamische eigenschappen
ΔfHos −365,6 kJ/mol
Sos 151,1 J/mol·K
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal    Scheikunde
Close

Ammoniumnitraat wordt in combinatie met benzine of kerosine (ANFO) als explosief gebruikt en het heeft in de mijnbouw dynamiet grotendeels verdrongen. De afkorting die wordt gebruikt in de explosieven- en rakettechniek is AN van ammonium nitrate. In veel landen wordt het gebruik van ammoniumnitraat in consumententoepassingen sterk afgeraden. Sinds het begin van de 20e eeuw zijn er duizenden mensen om het leven gekomen door onbedoelde ammoniumnitraatexplosies.