Het communisme is een sociale, politieke en economische ideologie gericht op de verwezenlijking van een klasseloze en socialistische samenleving, gebaseerd op gemeenschappelijke eigendom van de productiemiddelen en met openbare instellingen, waarbij iedereen produceert naar vermogen en neemt naar behoefte (zoals verwoord door de Duitse filosoof en econoom Karl Marx (1818-1883) en industrieel- , sociaal wetenschapper, auteur en filosoof Friedrich Engels (1820-1895), die de belangrijkste pleitbezorger werd van wat hij zelf presenteerde als het "wetenschappelijk" communisme, waarvan de komst in zijn visie niet alleen voor het welzijn van de mensheid wenselijk zou zijn, doch tevens zelfs volgens een door hem geopperde wetmatigheid "historisch onvermijdelijk" was, onder meer verwoord in zijn geschrift Kritiek op het program van Gotha).

Communisme


Portaal    Communisme

Het woord communisme stamt af van het Latijnse communis, dat gemeenschappelijk en universeel betekent.

Oops something went wrong: