Downloaden

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Downloaden is het binnenhalen van digitale informatie waarbij het initiatief ligt bij het ontvangende apparaat. Het ontvangende apparaat heet de client en de zendende computer heet de server. Het omgekeerde proces (bestanden van de client naar een server overzetten of kopiëren) noemt men uploaden. Het resultaat van zowel uploaden als downloaden is dat er een bestand van de ene computer naar een andere wordt gekopieerd. De termen uploaden en downloaden worden toegepast vanuit het perspectief van de client. Het programma dat de activiteit start is de client, het programma dat de activiteit toestaat (of eventueel weigert als er bijvoorbeeld een foutieve login wordt gebruikt) is de server.

Enkele voorbeelden van downloaden zijn:

  • De overdracht van bestanden via het internet;
  • De overdracht van bestanden tussen apparaten;
  • Het binnenhalen van podcasts.

Het bekijken van een informatie op internet brengt in veel gevallen met zich mee dat een of meer bestanden tijdelijk ergens op de computer worden opgeslagen. De term downloaden wordt vooral gebruikt als de gebruiker deze informatie expliciet in een geselecteerde map van de computer plaatst, eventueel met een zelfgekozen bestandsnaam. Vaak wordt dit gedaan als de informatie al op het scherm staat, maar ook wel als voorbereiding van het bekijken. De informatie kan vervolgens ook offline bekeken worden. Downloaden (in de genoemde striktere zin) kan ook nuttig zijn als de internetversie veranderlijk is of mogelijk later wordt gewist of ontoegankelijk gemaakt. Omgekeerd kan bij veranderlijkheid het bekijken van de actuele versie ook de voorkeur hebben.

Filesharing via een peer-to-peer-netwerk is een alternatieve methode om bestanden te down- en te uploaden. Deze methode wordt vaak gebruikt om (zeer) grote bestanden via een computernetwerk onder een grote groep gebruikers te distribuëren. Peer-to-peer-netwerken, zoals een BitTorrent-netwerk, bestaan niet uit clients en servers maar uit een grote groep gelijkwaardige peers die bestanden onderling uitwisselen. De peers kunnen de uitwisseling van bestanden onderling regelen of de distributie van de bestanden over het peer-to-peer-netwerk kan door een tracker aangestuurd worden.

Sommige mensen zijn vrijwel voortdurend aan het downloaden, via peer-to-peer-programma's of usenet. Er wordt soms gesproken van een downloadverslaving.

Oops something went wrong: