cover image

Extensietektoniek

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Extensietektoniek, rektektoniek, korstextensie en korstverdunning zijn termen die slaan op de tektonische situatie waarbij de lithosfeer van de Aarde of een andere planeet door een mechanische rekspanning uit elkaar beweegt. De deformatie die dit tot gevolg heeft, leidt tot verdunning van de lithosfeer. Deze verdunning zal door isostasie gecompenseerd moeten worden zodat er ook tektonische daling plaatsvindt.

Fault-Horst-Graben-nl.svg
Geologische structuren in een gebied van tektonische extensie: afschuivingen verdelen de aardkorst in blokken die horsten en slenken worden genoemd.

Oops something went wrong: