cover image

Grondwet van de Verenigde Staten

de hoogste wet van de Verenigde Staten van Amerika en de oudst gecodificeerde geschreven nationale grondwet die nog van kracht is / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Grondwet van de Verenigde Staten (Engels: Constitution of the United States) is de hoogste wet van de Verenigde Staten van Amerika en de oudste geschreven grondwet die nog van kracht is. De Grondwet, die oorspronkelijk zeven artikelen omvatte, legt de grondbeginselen vast van de Amerikaanse overheid.

Quick facts: ...
Dit artikel is een deel van de serie over de Grondwet van de Verenigde Staten
Zegel van de Verenigde Staten
Preambule en artikelen
Preambule
I · II · III · IV · V · VI · VII
Amendementen
Bill of Rights
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
Overige
11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19
20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27
Niet-geratificeerde amendementen
Congresverdeling · Adellijke titels · Corwin · Kinderarbeid · Gelijke rechten · Stemrecht in het District of Columbia
We the People
We the People
Close
United_States_Constitution.jpg
Eerste bladzijde van de Grondwet van de Verenigde Staten.
Syng_inkstand.jpg
De Syng inkstand, waarmee de Grondwet was ondertekend.

De eerste drie artikelen van de Grondwet behandelen de drie Amerikaanse federale staatsmachten, met name de wetgevende macht (legislative branch), die berust bij het bicameraal Congres, bestaande uit het Huis van Afgevaardigden en de Senaat (artikel 1); de uitvoerende macht (executive branch), die wordt waargenomen door de president van de Verenigde Staten (artikel 2) en de rechterlijke macht (judiciary branch), bestaande uit het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten en de federale rechtbanken (artikel 3).

Het vierde, vijfde en het zesde artikel behandelen het federalisme, de rechten en verantwoordelijkheden van de statelijke overheden, de verhoudingen tussen de staten en de federale overheid en de procedure om de Grondwet te amenderen. Het zevende artikel beschrijft de procedure die door de oorspronkelijke dertien staten diende te worden doorlopen om de Grondwet te ratificeren.

De Grondwet werd op 17 september 1787 aangenomen door de Constitutional Convention, die zetelde in de stad Philadelphia, in de staat Pennsylvania. Vervolgens werd de Grondwet geratificeerd door grondwettelijke conventies in de verschillende staten. De Grondwet maakte van de Verenigde Staten een federale staat en verving de confederale Artikelen van Confederatie.

Sinds de inwerkingtreding van de Grondwet op 4 maart 1789 werden 27 amendementen aan de Grondwet toegevoegd, waaronder één amendement dat een vorig amendement herriep (in verband met de Drooglegging), om zo in te spelen op de veranderende noden in de samenleving sinds het einde van de 18e eeuw. De eerste tien amendementen werden in 1791 tegelijkertijd aangenomen en noemt men de Bill of Rights. Deze tien amendementen omschrijven verscheidene individuele vrijheden zoals het recht op vrije meningsuiting en het recht om wapens te houden en te dragen, en legt beperkingen op aan de overheidsmacht. De zeventien latere amendementen breidden de bescherming van burgerrechten verder uit en voerden hervormingen in in enkele overheidsprocedures.

Oops something went wrong: