cover image

Hoogspanningsnet

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een hoogspanningsnet is een netwerk van elektrische geleiders waarmee elektrische energie onder hoge spanning wordt getransporteerd vanaf elektriciteitscentrales en tussen distributienetwerken. Het transport verloopt doorgaans bovengronds door middel van geleiders opgehangen aan hoogspanningsmasten, maar op bepaalde plaatsen worden ook ondergrondse kabels gebruikt (bijvoorbeeld door natuurgebieden of stedelijke gebieden) en er bestaan ook zeekabels op of in de zeebodem.

Qatar%2C_power_lines_%287%29.JPG
Hoogspanningslijnen in Qatar

Het hoogspanningsnet wordt ook koppelnet of hoogspanningskoppelnet genoemd, omdat het elektriciteitscentrales met elkaar verbindt en het Nederlandse net koppelt aan gelijksoortige netten in buurlanden. Bij de koppeling van netwerken bevinden zich verdeelstations, waar de spanning wordt getransformeerd naar een lagere waarde.

Doorgaans duidt men met hoogspanningsnet een netwerk aan dat gebruikmaakt van spanningen van ten minste enkele tientallen kilovolt (110-380 kilovolt in Nederland, 70-380 kilovolt in België). De onderliggende netwerken met lagere spanningen vanaf 1000 volt (1 kV) noemt men dan het middenspanningsnet. Onder 1000 volt is er sprake van het laagspanningsnet of lichtnet. In onderstations wordt de spanning getransformeerd naar een lagere waarde. Dit gebeurt door transformatoren. De spanning wordt aangegeven in kilovolt (kV).

Oops something went wrong: