Invasieve soort

organismen in een nieuwe omgeving / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Invasieve soorten zijn soorten waarvan populaties zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd (exoten) en door hun aanwezigheid of door de groei van hun populaties tot problemen kunnen leiden. Ze kunnen een bedreiging vormen voor inheemse soorten en zo voor biodiversiteit. Met name op eilanden kan dit effect van invasieve soorten groot en goed zichtbaar zijn. Invasieve plant- en diersoorten veroorzaken op tal van plaatsen in de wereld voor de mens ook andersoortige problemen, zoals ziektes, schade aan gebouwen, dijken of watergangen en economische schade in sectoren als de visserij.

Orconectes_limosus_-_Kamberkrebs.jpg
De gevlekte Amerikaanse rivierkreeft; een zich in Europa snel verspreidende zorgwekkende soort.

Oops something went wrong: