Kleine profeten

verzameling bijbelboeken / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Met de kleine profeten (Augustinus[1]) duiden christenen een verzameling van profetenboeken aan die in de Tenach of Hebreeuwse Bijbel bij elkaar staan en door Joden gewoonlijk De twaalf (Aramees: Tree Asar) worden genoemd.[2] De benaming kleine profeten duidt op het feit dat de boeken korter zijn dan de drie grote profeten: Jesaja, Jeremia en Ezechiel. De profeet Daniël, wiens boek korter is dan dat van Hosea, wordt niet tot de kleine of grote profeten gerekend.

Naam van Bijbelboek:Traditioneel toegeschreven aan:Beschreven periode/ aanleidingGeschrift geschreven/ voltooid[3]
HoseaHoseaProtest tegen de kalverdienst van Bethel, rond 750 v.Chr.Onbekend
JoëlJoëlNaar aanleiding van een sprinkhanenplaagTheorie 1: voor de verovering van Jeruzalem in 586 v.Chr.
Theorie 2: omstreeks 400 v.Chr.
AmosAmosProtest tegen de kalverdienst van Bethel, rond 750 v.Chr.Laatste bewerkingen van een Judese redacteur na de Babylonische ballingschap (na 539 v.Chr.[4])
ObadjaObadjaReactie op het leedvermaak van de Edomieten op de verwoesting van Jeruzalem in 586 v.Chr.Waarschijnlijk is het boek samengesteld uit profetische teksten uit verschillende tijden (zesde-derde eeuw v.Chr.)
JonaJonaTijdens de regering van Jerobeam II, ongeveer 750 v.Chr.[5]Vijfde-derde eeuw v.Chr.
MichaMichaTussen 740 en 686 v.Chr.Velen nemen aan dat de tekst in zijn huidige vorm in een latere tijd en na een proces van redactionele bewerkingen tot stand is gekomen.
NahumNahumVerwoesting van Thebe (663 v.Chr.) is geschiedenis en de verwoesting van Ninive (612 v.Chr.) wordt voorspeld.Over de datering van het boek in zijn huidige vorm lopen de meningen sterk uiteen: sommigen plaatsen het in de tweede helft van de zevende eeuw, anderen veel later, in de vijfde of vierde eeuw.
HabakukHabakukAan de vooravond van de val van Jeruzalem (609 v.Chr. - 586 v.Chr.)Omstreeks het jaar 600 v.Chr.
ZefanjaZefanjaTijdens de regering van Josia (640-609 v.Chr.)Tweede helft van de zesde eeuw v.Chr.
HaggaiHaggaiSpoort aan de tempel te herbouwen, rond 520 v.Chr.Niet lang na 520 v.Chr.
ZachariaZachariaSpoort aan de tempel te herbouwen, rond 520 v.Chr"Het eerste deel zou in hoofdzaak op de profeet zelf terug kunnen gaan en lijkt betrekkelijk weinig redactionele bewerking te hebben ondergaan, dus rond 520 v.Chr. Het tweede deel is waarschijnlijk een compilatie van teksten uit verschillende perioden tussen 500 en 200 v.Chr."[6]
MaleachiMaleachiOnbekend, waarschijnlijk kort na 520 v.Chr."Het boek bevat geen concrete aanknopingspunten voor een datering van zijn optreden.Veelal wordt aangenomen dat de tekst verwijst naar het Jeruzalem van de vijfde eeuw v.Chr., de periode na de terugkeer van de Judese ballingen uit Babylonië en de herbouw van de tempel."[7]
Ne_Prophetat.png
Finse uitgave met een deel van de kleine profeten.

Oops something went wrong: