cover image

Klokbekercultuur

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De klokbekercultuur (Frans: Culture Campaniforme; Duits: Glockenbecher-Kultur; Engels: Bell Beaker culture) is een archeologische cultuur uit de Kopertijd (het late Neolithicum), daterend tussen ongeveer 2500 tot 2000 voor Christus. Ze is vernoemd naar het aardewerk waarin een flauwe S-vorm vaag aan een omgekeerde kerkklok doet denken, en wordt in heel West-Europa aangetroffen. De term werd voor het eerst door Italiaanse en Tsjechische archeologen gebruikt, maar is voornamelijk door het werk van de Mainzer archeoloog Paul Reinecke gevormd.

Bell_Beaker_culture.jpg
Verspreidingsgebied in Europa zoals bekend sinds 2015
Beakerculture.jpg
Vondsten van de klokbekercultuur
Campaniforme_Ciempozuelos_%28M.A.N._Madrid%29_02.jpg
Een schaal uit Ciempozuelos, gevonden in 1894
Bellbeaker_map_europe.jpg
Verspreiding in Europa met de kennis zoals die in 2006 bekend was, het verspreidingsgebied bleek na de archeongenetische onderzoeksdoorbraak (veel) groter te zijn.

Er zijn verschillende theorieën over het ontstaan en de oorsprong van klokbekers. Volgens het "Nederlandse model" uit de 20e eeuw waren de bekers een aanpassing van de eveneens s-vormige standvoetbeker uit het late Neolithicum A (2850-2450 v.Chr.), met de onderzoeksmethoden uit die tijd was er onbekendheid met de informatie die sinds de archeogenetische doorbraak in onderzoek kon worden verkregen.

Hierbij neemt naar verhouding de versiering over het oppervlak van de s-vormige beker toe totdat in de Klokbekerperiode de gehele beker versierd is.[1][2] Deze standvoetbekers waren een lokale variëteit van aardewerk dat deel uitmaakte van de touwbekercultuur, vroeger ook wel het strijdhamervolk genoemd maar tegenwoordig voornamelijk bekend als Enkelgrafcultuur. In Nederland en Noordwest-Duitsland gaat de laatste fase van de klokbekercultuur, rond 2000 voor Christus, over in de wikkeldraadbekercultuur van de vroege Bronstijd.

In gebieden waar de Standvoetbekercultuur niet voorkomt bestaan andere theorieën over het ontstaan van de Klokbekercultuur, voornamelijk samenhangend met migraties (waarvoor deze onderzoekers bewijs proberen te vinden in de studie van fossiel DNA en de stikstof- en zuurstofisotopen van menselijk botmateriaal).

De Klokbekercultuur , ook bekend als het Klokbekercomplex, het Klokbekerfenomeen of de Klokbekerbeschaving, is een archeologische cultuur genoemd naar de keramische beker in de vorm van een omgekeerde klok/met een flauw S-profiel dat vanaf de transitieperiode naar de Europese bronstijd werd gebruikt. Het ontstond rond 2800 voor Christus in de Taag-delta en duurde in Groot -Brittannië tot 1800 voor Christus [3][4] maar in continentaal Europa slechts tot 2300 voor Christus, toen het werd opgevolgd door de Úněticecultuur. De cultuur was wijd verspreid over West-Europa, was aanwezig in veel regio's van het Iberisch Schiereiland en strekte zich oostwaarts uit tot aan de Donau-vlakte en noordwaarts naar de eilanden van Groot-Brittannië en Ierland , en was ook aanwezig op de eilanden Sardinië en Sicilië en enkele kleine kustgebieden in Noordwest-Afrika en het zuiden van Scandinavië . Het Klokbeker-fenomeen vertoont substantiële regionale variatie, en uit een studie [5] uit 2018 bleek dat het verband hield met genetisch diverse populaties.

De Klokbekercultuur werd gedeeltelijk voorafgegaan door en was gelijktijdig met de Touwbekercultuur, en wordt in noord- en centraal Europa voorafgegaan door de Trechterbekercultuur. De naam Glockenbecher werd bedacht vanwege de kenmerkende stijl van de bekers door Paul Reinecke in 1900. De Engelse vertaling van de term Bell Beaker werd geïntroduceerd door John Abercromby in 1904. [6] [4]

In de vroege fase kan de klokbekercultuur worden gezien als de westerse tijdgenoot van de Touwbekercultuur van Midden-Europa. Vanaf ongeveer 2400 voor Christus breidde de Klokbekercultuur zich uit naar het oosten, tot binnen de Touwbekerhorizon. [7] [5] In delen van Midden- en Oost-Europa, zo ver naar het oosten als Polen , vindt een reeks plaats van Touwbeker naar Klokbeker.

Deze periode kenmerkt zich door meer cultureel contact in Atlantisch en West-Europa na een langdurige periode van relatieve isolatie tijdens het Neolithicum .

In zijn volwassen fase wordt de Klokbekercultuur niet alleen gezien als een verzameling karakteristieke artefacttypen, maar als een complex cultureel fenomeen met metaalbewerking in koper en goud , uitwisselingsnetwerken over lange afstanden, boogschieten , specifieke soorten versieringen en (vermoedelijk) gedeelde ideologische, culturele en religieuze ideeën, evenals sociale stratificatie en de opkomst van regionale elites. [8] [9] [6] [7] Binnen de wijdverbreide late bekercultuur blijft een breed scala aan regionale diversiteit bestaan, met name wat betreft lokale begrafenisstijlen (inclusief gevallen van crematie in plaats van begrafenis), woonstijlen, economisch profiel en lokale keramische waren ( Begleitkeramik). Desalniettemin vertegenwoordigt de volwassen fase van de Klokbekercultuur volgens Lemercier (2018) "de verschijning van een soort klokbekerbeschaving van continentale schaal". [10] [8]