cover image

Materiaalkunde is een interdisciplinair natuurwetenschappelijk vakgebied, dat zich bezighoudt met het verband tussen samenstelling en structuur van materialen aan de ene kant, en hun eigenschappen aan de andere. In het verlengde daarvan behoort ook de ontwikkeling van nieuwe materialen voor andere vakgebieden, ten behoeve van bijvoorbeeld de ruimtevaart of voor kunstorganen, tot haar taken. Iemand die de studie materiaalkunde heeft volbracht wordt een materiaalkundige of materiaalkundig ingenieur genoemd.

De materiaalkunde-tetraƫder, soms aangetroffen met "karakterisering" in het midden
Twee vormen van doteren van halfgeleiders: n-type (boven) en p-type (onder).