Mol (eenheid)

eenheid voor chemische hoeveelheid / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De mol (meervoud molen[1]) is een van de zeven basiseenheden in het SI-stelsel, het Internationaal Stelsel van Eenheden. Het is de eenheid voor chemische hoeveelheid. Het gehanteerde symbool is eveneens mol. Eén mol is gelijk aan precies 6,02214076 × 1023 deeltjes, zoals atomen, moleculen, ionen of bepaalde groeperingen van dergelijke deeltjes.

Table info: Kleinere eenheden, fac­tor, naam, sym­bool...
Kleinere eenheden
fac­tor naam sym­bool
10−6 micromol μmol
10−3 millimol mmol
1 mol mol
Close

De mol wordt veel gebruikt in de scheikundige berekeningen, met name om hoeveelheden reactanten en producten van chemische reacties uit te drukken. De chemische vergelijking 2 H2 + O2 → 2 H2O geeft bijvoorbeeld aan dat voor elke twee mol diwaterstof (H2) en één mol dizuurstof (O2), twee mol water (H2O) wordt gevormd. De concentratie van een oplossing wordt gewoonlijk uitgedrukt in molariteit: de hoeveelheid opgeloste stof in mol per volume-eenheid oplossing, doorgaans in mol per liter (mol/L).

Oops something went wrong: