cover image

Ontgroening (studenten)

inauguratieritueel / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een ontgroening (in Nederland) of doop (in Vlaanderen) is een beproeving die potentiële nieuwe leden van een studentenvereniging tijdens hun verplichte introductietijd moeten doorstaan, voordat ze officieel kunnen worden ingewijd. De op de ontgroening of doop volgende rituele inwijding van studenten wordt in Nederland inauguratie genoemd, in Vlaanderen spreekt men van banjer.

Samenvoegen van Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de tekst van Studentendoop in dit artikel ingevoegd zou moeten worden of dat er een duidelijkere afbakening tussen deze artikelen dient te worden gemaakt. Als de tekst wordt ingevoegd, dient dat artikel een doorverwijzing te worden (bekijk voorstel).
De ontgroening anno 1937 van de nieuwe leerlingen van de Middelbare Technische School te Haarlem

Niet alle Nederlandse en Belgische studentenverenigingen kennen een ontgroening. In de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw zetten veel jongeren zich af tegen autoritaire praktijken, en ontgroeningen moesten er bij veel verenigingen aan geloven, of werden versoepeld. De ontgroeningsperiode werd 'kennismakingstijd', mede vanwege het ledenverlies waar vooral de corpora mee kampten. In de jaren 80 veranderde het klimaat weer en keerden de ontgroeningen terug. Er leek toen een evenwicht te ontstaan tussen verenigingen met en verenigingen zonder ontgroening, hoewel verenigingen zich na misstanden en media-aandacht gedwongen zien zich aan steeds meer regels te conformeren. Met name corporale studentenverenigingen en de verenigingen, aangesloten bij het AHC, kennen een intensieve ontgroeningsperiode.[1] De ontgroening duurt gemiddeld twee weken en wordt ook 'KMT' (= kennismakingstijd), 'novitiaat', 'introductietijd' of 'introductieperiode' genoemd. Kleinere traditionele studentenverenigingen kennen soms ook een ontgroening, maar deze is doorgaans minder intensief. Andere, minder traditionele verenigingen hanteren een vrijblijvend introductieweekend waar de nieuwe lichting leden kan kennismaken met de vereniging. Doordat deze verenigingen doorgaans overzichtelijker zijn en daardoor een kleiner aantal eerstejaars kennen, is de noodzaak tot een intensieve ontgroening ook minder aanwezig. Daarnaast speelt het vrijblijvende karakter van deze verenigingen een rol.

Ook buiten Nederland en België komt ontgroening voor onder studentenverenigingen; bijvoorbeeld bij de Amerikaanse 'Grieks georiënteerde' fraternities en sororities. Sommige landen, zoals Frankrijk verbieden een ontgroening of bizutage.

Oops something went wrong: