cover image

Een ontwikkelingsland of land in ontwikkeling is een land dat (nog) geen hoge graad van industrialisatie bereikt heeft in verhouding tot ontwikkelde landen. Het beschikt hierdoor over een relatief grote landbouwsector, een kleine dienstensector, een lage levensstandaard alsook een laag bruto nationaal product. De achterstand op economisch, technologisch, wetenschappelijk en medisch vlak die als gevolg hiervan in de loop der tijd ontstaat, ten opzichte van landen die zich op genoemde vlakken hebben ontwikkeld, gaat gepaard met een bepaalde mate van armoede.

 Landen in ontwikkeling volgens het IMF
 Landen in ontwikkeling die buiten het bereik van het IMF vallen
 Landen die inmiddels tot de ontwikkelde landen behoren
 Newly industrialized countries, ontwikkelen en industrialiseren in hoog tempo

Er bestaat een sterk verband tussen de beschreven economische status van een land en een hoge bevolkingsgroei. De verzameling ontwikkelingslanden wordt ook wel derde wereld genoemd.