Picoseconde

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een picoseconde is een biljoenste van een seconde (10−12 van een seconde of 1 ps). Het woord wordt gevormd door het voorvoegsel pico, gevoegd bij de eenheid seconde. In het dagelijks taalgebruik is het ongewoon om in picoseconden te spreken, omdat het vele ordes van grootte kleiner is dan wat mensen zonder hulpmiddelen kunnen waarnemen. Deze eenheid wordt regelmatig aangewend in de fysica, voornamelijk bij de golftheorie.

Table info: Kleinere eenheden, fac­tor, naam, sym­bool...
Kleinere eenheden
fac­tor naam sym­bool
10−24 yoctoseconde ys
10−21 zeptoseconde zs
10−18 attoseconde as
10−15 femtoseconde fs
10−12 picoseconde ps
10−9 nanoseconde ns
10−6 microseconde µs
10−3 milliseconde ms
1 seconde s
103 kiloseconde ks
Close