cover image

Pyrrhische Oorlog

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Pyrrhische Oorlog (280-275 v.Chr.) was een oorlog tussen Pyrrhus, de koning van Epirus en de Romeinse Republiek. De inwoners van de Griekse stad Tarentum in Zuid-Italië vroegen Pyrrhus om hen te helpen in hun oorlog tegen de Romeinse Republiek.

Quick facts: Pyrrhische oorlog, Datum, Locatie, Resultaat,...
Pyrrhische oorlog
Pyrrhische Oorlog
Datum 280-275 v.Chr.
Locatie Zuid-Italië, Sicilië
Resultaat Italië: Romeinse overwinning

Sicilië: onbeslist, Pyrrhus gaat weg

Strijdende partijen
Italië : Romeinse Republiek

Sicilië : Carthago

Epirus
Leiders en commandanten
Rome:
Publius Valerius Laevinus
Publius Decius Mus (consul in 279 v.Chr.)
Publius Sulpicius Saverrio
Manius Curius Dentatus
Carthago:
onbekend
Pyrrhus van Epirus
Verliezen
de enige bekende verliezen zijn voor de Slag bij Heraclea: 15.000 of 7.000 en voor de Slag bij Asculum 6.000 de enige bekende verliezen zijn voor de Slag bij Heraclea:13.000 of 4.000 en voor de Slag bij Asculum 3.500
Close
Pyrrhische Oorlog

Heraclea · Asculum · Venusia · Syracuse · Eryx · Cranita · Libyaeum · Messina · Beneventum

Pyrrhus was een begaafde generaal, met een sterk leger versterkt met krijgsolifanten (waartegen de Romeinen niet gewend waren te vechten), Pyrrhus boekte eerst successen tegen het Romeinse leger, maar leed grote verliezen ondanks deze overwinningen. Plutarchus schreef dat Pyrrhus na de slag bij Asculum zou hebben gezegd: "Als we nog één veldslag (zullen) winnen, gaan we (eraan) ten onder!" ('Ἂν ἔτι μίαν μάχην νικήσωμεν, ἀπολώλαμεν.')[1] Pyrrhus' uitspraak werd een gevleugeld woord. Hij kon geen extra soldaten of voedsel krijgen van thuis en de Italische bondgenoten werden neutraal. Dit staat in scherp contrast met de Romeinen, zij hadden erg veel reservesoldaten en konden zo hun legers aanvullen, zelfs als ze zwaar verloren hadden. Hierdoor werden voortaan overwinningen die meer gekost hadden dan ze uiteindelijk opleverden een "pyrrusoverwinning" genoemd.[2]

Verzwakt door de veldslagen tegen Rome, ging Pyrrhus met zijn leger naar Sicilië om te strijden tegen Carthago. Nadat hij daar enkele jaren oorlog had gevoerd (278-275 v.Chr.), keerde hij in 275 v.Chr. terug naar Italië waar de laatste veldslag van de oorlog werd gevochten. De Slag bij Beneventum bleef echter onbeslist. Hierna keerde Pyrrhus terug naar Epirus, en zo eindigde de oorlog. Drie jaar later, in 272 v.Chr. namen de Romeinen Tarentum in.

De Pyrrhische Oorlog was de eerste keer dat Rome tegenover een professioneel huurlingenleger van de hellenistische staten van het oostelijke bekken van de Middellandse Zee. Romes overwinning zorgde ervoor dat deze staten gewaarschuwd waren voor de groeiende macht van Rome. Na deze oorlog maakte Rome zijn hegemonie over Zuid-Italië compleet.