Sociale klasse

groep mensen in de maatschappij met een vergelijkbare economische positie / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Een sociale klasse is, in een maatschappij, een groep mensen met een vergelijkbare economische positie, en daardoor met vergelijkbare levenskansen.

De levenskansen van een individu worden bepaald door zijn prestaties, maar ook door zijn hoeveelheid bezittingen. Het begrip sociale klasse onderscheidt zich hiermee van het begrip maatschappelijke stand, dat vooral door afkomst en sociale status wordt bepaald. Binnen ieder van de drie maatschappelijke klassen is het gemeenschapsgevoel lager dan binnen een, sociaal homogenere, stand. De gevoelsverwantschap binnen een maatschappelijke stand uit zich in een sterkere tendens tot sociale uiting. Vaak worden de sociale klassen onderverdeeld in een bovenklasse, middenklasse en een onderklasse.

Het begrip 'klasse' is oorspronkelijk afkomstig uit de economie, maar is sinds ongeveer 1900 vooral onderwerp van studie in de sociologie.

In principe kan men iedere menselijke eigenschap gebruiken om een maatschappij op te delen in verschillende sociale klassen.[bron?] Voorbeelden zijn beroep, opleidingsniveau, inkomen, politieke invloed, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

Oops something went wrong: