Gasconstante

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De gasconstante, ook algemene gasconstante of molaire gasconstante genoemd, is de evenredigheidsconstante R die voorkomt in de algemene gaswet en de vergelijking van Van der Waals. De algemene gaswet luidt:

,

waarin p de druk, V het volume, n het aantal mol en T de absolute temperatuur van het gas is.

De waarde van de gasconstante in verschillende eenheden is als volgt:

R = 8,314 459 8(48) J K−1 mol−1[1] = 8,314 459 8(48) J/K · mol
R = 0,082 057 338(47) L atm K−1 mol−1 = 0,082 057 338(47) L · atm/K · mol
R = 62,363 577(36) L torr K−1 mol−1 = 62,363 577(36) L · torr/K · mol
R = 1,987 203 6(11) cal K−1 mol−1 = 1,987 203 6(11) cal/K · mol

De gasconstante is gedefinieerd als het product van de boltzmannconstante kB en de constante van Avogadro NA:

Soms verwijst men ook wel eens naar de specifieke gasconstante, die gelijk is aan de verhouding van de algemene gasconstante R tot de molaire massa M van het gebruikte gas.

Oops something went wrong: