cover image

Vegetatiezonering

term uit de vegetatiekunde / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Met vegetatiezonering (in de vegetatiekunde vaak simpelweg zonering genoemd) wordt het in ruimtelijke zin gezoneerd voorkomen van vegetatietypen bedoeld. Gezoneerde vegetatietypen kunnen plantengemeenschappen van willekeurige syntaxa betreffen maar ook enkel formaties.

PNBT_Wielkie_Gacno_strefy_ro%C5%9Blinno%C5%9Bci_03.07.10_p.jpg
Vegetatiezonering bij de oever van een meer in Nationaal Park Bory Tucholskie.

Plantengemeenschappen die in de vegetatiezonering aan elkaar grenzen worden elkaars contactgemeenschappen genoemd. Wanneer plantengemeenschappen in de vegetatiezonering binnen andere plantengemeenschappen voorkomen, en waarmee deze niet onafhankelijk daarvan voorkomen, spreekt men van inslaggemeenschappen.

Veelal vormen min of meer vlakdekkende of strookvormige vegetatietypen de vegetatiezonering van bepaalde gebiedseenheden. Ook kan een vegetatiezonering in de vorm van een vegetatiemozaïek voorkomen, waarbij zich een ruimtelijk herhalend patroon van vegetatietypen in kleine vlekken met elkaar voorkomt.

Oops something went wrong: