Vegetatietextuur

diversiteit aan soorten, groeivormen, levensvormen en levensstrategieën / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De vegetatietextuur van een vegetatie is de diversiteit aan soorten, groeivormen, levensvormen en levensstrategieën.

Bij de bepaling van de vegetatietextuur wordt van een vegetatieopname het spectrum bepaald, bijvoorbeeld het aandeel van de verschillende groeivormen, het relatieve voorkomen van freatofyten of van Ellenberg-indicatorwaarden, of van het relatieve voorkomen van de verschillende aangetroffen geslachten.

Hiertegenover staat de vegetatiestructuur: de ruimtelijke en temporele opbouw van de vegetatie. Ruimtelijke structuur bestaat uit horizontale patronen en verticale gelaagdheid van de vegetatie en temporele structuur uit patronen in de tijd, zoals seizoensaspecten.