Vermogensbeheer

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Onder vermogensbeheer (ook aangeduid als investment management of asset management) wordt verstaan het beheer van (vrijwel altijd) grotere vermogens, vaak voor derden, door daarin gespecialiseerde organisaties of personen. Dit kan op individuele of op collectieve basis gedaan worden. Een vermogensbeheerder wordt in de Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft) gedefinieerd als "degene die een individueel vermogen beheert".