Wet dieren

wet / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

De Wet dieren is een Nederlandse kaderwet waarin een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen is vastgelegd.

Quick facts: Wet dieren, Citeertitel, Titel, Soort re...
Wet dieren
Citeertitel Wet dieren
Titel Wet van 19 mei 2011, houdende een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)
Soort regeling Kaderwet
Toepassingsgebied Vlag van Nederland Nederland
Status actueel
Goedkeuring en inwerkingtreding
Aangenomen door Tweede Kamer; Eerste Kamer
Gepubliceerd op 19 mei 2011
Gepubliceerd in Stb.
Geschiedenis
Wijzigingen [21 april 2021 Externe lijst]
Lees online
Wet dieren
Portaal  Portaalicoon   Mens & maatschappij
Close

De wet is sinds 1 januari 2013 van kracht.[1] Deze wet is een raamwet, die nader wordt ingevuld met algemene maatregelen van bestuur[2] en ministeriële regelingen.[3] Denk aan het Besluit houders van dieren en de Regeling houders van dieren. De diergeneesmiddelenwet en de kaderwet diervoeders werden ingetrokken.

De Wet dieren wijzigt/vervangt op termijn een aantal eerdere wetten waarmee de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren uiteindelijk kwam te vervallen.

De wet bepaalt in artikel 2.1, eerste lid:

Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.

De anno 2022 nog niet ingegane Wet van 26 mei 2021 tot wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving[4] voegt hier door een aangenomen amendement[5][6] van Leonie Vestering aan toe:

Onder een redelijk doel wordt in elk geval niet begrepen het kunnen houden van dieren in een bepaald houderijsysteem of een bepaalde wijze van huisvesting.

Er is nog onduidelijkheid over de reikwijdte van deze versie.[7]

Oops something went wrong: