Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Belgische wet / Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of WVV (Frans: Code des sociétés et des associations) is een Belgisch wetboek dat het basisrecht rond de Belgische privaatrechtelijke vennootschappen, verenigingen en stichtingen, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, bevat. Al deze rechtsvormen worden beschouwd als ondernemingen.[1] Het wetboek, aangenomen op 23 maart 2019,[2] trad in werking op 1 mei 2019, behalve voor entiteiten die al vóór deze datum bestonden en waarvoor een overgangsregeling is uitgewerkt. Het WVV vervangt het Wetboek van vennootschappen van 1999 en de Verenigingswet van 1921, die over een vijfjarige periode uitdoven. Door deze overgangsperiode blijft het oude recht nog steeds relevant.[3]

Quick facts: Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ...
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Citeertitel Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Afkorting WVV
Soort regeling Wetboek
Rechtsgebied vennootschapsrecht
Goedkeuring en inwerkingtreding
Ingediend op 4 juni 2018 door regering-Michel I
Aangenomen door Kamer van volksvertegenwoordigers op 28 februari 2019
Ondertekend op 23 maart 2019 door koning Filip van België en de ministers Peeters, Geens, De Croo en Ducarme.
Gepubliceerd op 4 april 2019
Gepubliceerd in Belgisch Staatsblad
In werking getreden op 1 mei 2019
Geschiedenis
Opvolger van Wetboek van Vennootschappen, VZW-wet, Wet Beroepsverenigingen
Portaal  Portaalicoon   Mens & maatschappij
Close
Vennootschapsvormen naar Belgisch recht
Noun_Project_Business_Meeting_icon_1150615.svg
Basisvormen

besloten vennootschap · naamloze vennootschap · coöperatieve vennootschap · maatschap · vennootschap onder firma · commanditaire vennootschap · vereniging zonder winstoogmerk · private stichting · stichting van openbaar nut · internationale vereniging zonder winstoogmerk

Bijzondere vormen

Europese vennootschap · Europese coöperatieve vennootschap · Europees economisch samenwerkingsverband

Wetgeving

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Portaal  Portaalicoon   Economie

Oops something went wrong: