Øvre Dividal nasjonalpark

nasjonalpark i Troms og Finnmark fylke, Norge / From Wikipedia, the free encyclopedia

Øvre Dividal nasjonalpark (nordsamisk: Dieváidvuovddi álbmotmeahcci) er en norsk nasjonalpark som ligger i en innlandsdal- og viddeterreng i Troms, ved svenskegrensen. Parken ble opprettet i 1971, for å «ta vare på et stort område med innlandsnatur med lite tekniske inngrep i den nordlige landsdelen, for å sikre en stor diversitet i økosystemer, et høyt biologisk mangfold og mange sjeldne arter, samt kulturminner. Det er særlig viktig å ta vare på variasjonsbredden av naturtyper i tilknytning til skog, myr og vassdrag»[1] og den dekker et område på 750 km².

Quick facts: Øvre Dividal nasjonalpark Dieváidvuovddi álb...
Øvre Dividal nasjonalpark
Dieváidvuovddi álbmotmeahcci
Land Norge
OmrådeTroms
Areal750 km²
Opprettet1971, utvidet 2006

Øvre Dividal nasjonalpark
68°38′00″N 19°52′00″Ø

Close
Dividalen

Nasjonalparken ligger i Målselv kommune og den grenser opp til Dividalen landskapsvernområde. Ved utvidelsen i 2006[2] ble nasjonalparken utvidet med 30 km², og samtidig ble landskapsvernområdet opprettet.