cover image

Marine

flåte av krigsskip / From Wikipedia, the free encyclopedia

En marine består av en flåte av krigsskip, hjelpefartøyer maritime fly og helikoptre. Fartøyene fordeles til marinebaser. Flåten styres av maritime hovedkvarter basert ombord i et flaggskip eller på land.

For kvinnenavnet Marine, se Marine (navn)
New_Mexico_class_battleship_bombarding_Okinawa.jpg
USS «Idaho» under slaget om Okinawa.

De fleste stater med kystlinje har en marine. Marinepersonellets uniformer har blått og hvitt som tradisjonelle basisfarger.

En moderne marine (avhengig av størrelse), vil som oftest ha en sammensetning av kampfartøyer som fregatter, mindre taktiske fartøyer, undervannsbåter, maritime overvåkningsfly og taktiske helikoptre. I store mariner inngår blant annet hangarskip og kryssere. Eksempelvis har den amerikanske marinen en egen jagerflystyrke. Noen mariner har marineinfanteri som er spesialisert for amfibisk krigføring eller andre spesialoppdrag på land.

Norges marine er Sjøforsvaret, tidligere benevnt Kongelig Norsk Marine. Den operative (oppøvede) del av skipene inngår i Marinen[1]. I Sjøforsvaret inngår all utdannelse, alle fartøyer, Kystvakten og styrkeproduserende elementer.

Oops something went wrong: