Skådalen kompetansesenter

From Wikipedia, the free encyclopedia

Skådalen kompetansesenter var et statlig spesialpedagogisk kompetansesenter i Oslo som arbeidet innenfor fagområdene hørselshemming og døvblindhet, som en del av Statped. Fram til 1. januar 2013 var Skådalen kompetansesenter en egen virksomhet, etter 1. januar 2013 ble kompetansesenteret en del av Statped. Skådalen kompetansesenter ble lagt inn under Statped sørøst.

Skådalen kompetansesenter drev også Skådalen skole for hørselshemmede og Skådalen skole for døvblindfødte. Skolene er overført til hovedkontoret for Statped. I året 2018 er Skådalen skole for døvblindfødte i virksomhet, og skoleanlegget fra 1975-76 som var bygget av den kjente arkitekten Sverre Fehn, har vært fredet siden 2010.