cover image

Ukedager

syv ukedager / From Wikipedia, the free encyclopedia

Uken har syv ukedager. De syv ukedagene finnes på mange språk, og navnene har ulik betydning, basert på landenes kulturer og tradisjoner. Man er ikke sikker på hvem som opprinnelig bestemte ukedagenes navn. Det er lett å observere hvordan hedenske navn har påvirket de tidlige kristne. Majoriteten av kristne i verden betrakter søndag som første dagen i uken, mens minoriteten ser lørdagen som hviledagen, etter den mosaiske loven.

Table info: Ukedagsnr. (ISO 8601), 1 Mandag, 2 Tir...
Ukedagsnr.
(ISO 8601)
1

Mandag
2

Tirsdag
3

Onsdag
4

Torsdag
5

Fredag
6

Lørdag
7

Søndag
Ukedag

Himmel-
legeme
Moon symbol crescentMars symbolMercury symbolJupiter symbolVenus symbolSaturn symbolSun symbol
MånenMarsMerkurJupiterVenusSaturnSolen
Close

I dag, tirsdag 29. august 2023 (2023-W35-2), er det uke nummer 35 ifølge ISO 8601, som vi benytter i Norge.

Den moderne uken med syv ukedager kommer opprinnelig fra Kaldea/Babylon (Irak/Iran) eller Egypt, der det fantes religiøse forestillinger om at syv himmellegemer kunne ses røre seg over himmelen som guder som hersket over ulike dager og timer på døgnet. De nåværende ukedagenes navn og ordning kan utledes fra dette. Tallet 7 har sannsynligvis en mytologisk/religiøs opprinnelse eller forestillinger om ulike talls magiske karakter, snarere enn at ukens lengde skulle være en omtrentlig inndeling av måneden i fire deler.[trenger referanse] Selve ordet «uke» er trolig av gotisk opprinnelse og har ingen direkte astronomisk kopling.

Weekday heptagram
Weekday heptagram

Rekkefølgen på ukedagene fremkommer ved å ordne himmellegemene i rekkefølge etter observert frekvens. Først kommer da månen som bruker litt over 27 dager. Deretter følger Merkur (88 dager), Venus (225 dager), Solen (1 år), Mars (2 år), Jupiter (12 år) og Saturn (30 år). Grekerne tenkte seg at hver time var under innflytelse av sin stjerne, og at hver dag skulle oppkalles etter den stjerne som innledet døgnet. Vi begynner med solen som gir navn til Søndag. Solen hersker da over første, åttende, femtende og toogtyvende time. Nest etter solen kommer Venus i den treogtyvende time, Merkur får den firogtyvende time. Månen hersker da over den femogtyvende time og innleder derfor neste dag. Fortsetter vi slik får vi et heptagram som gir rekkefølgen til våre ukedager. I Norden brukes navnene til de norrøne gudene som har noenlunde samme egenskaper som de gamle greske gudene.

Ukedagene:
 MandagMånens dag
 TirsdagTyrs dag
 OnsdagOdins dag
 TorsdagTors dag
 FredagFriggs dag
 Lørdaglaugardagen («vaskedagen»)
 Søndagsolens dag