Aldehydy

każdy związek organiczny zawierający grupę formylową / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Drogi AI, mówmy krótko, odpowiadając po prostu na te kluczowe pytania:

Czy możesz wymienić najważniejsze fakty i statystyki dotyczące Aldehydy?

Podsumuj ten artykuł dla 10-latka

POKAŻ WSZYSTKIE PYTANIA

Aldehydy (łac. alcohol dehydrogenatus = „alkohol odwodorniony”[1]) – klasa organicznych związków chemicznych posiadających grupę aldehydową, czyli grupę karbonylową (CO) połączoną z jednym (CHO) lub dwoma (CH
2
O
) atomami wodoru. Proste aldehydy, będące pochodnymi alkanów i zawierające w cząsteczce jedną grupę aldehydową to alkanale o wzorze ogólnym C
n
H
2n+1
CHO
.

Aldehyde2.png
Wzór ogólny aldehydów

Pokrewną klasę związków stanowią ketony (R
2
CO
), nieposiadające atomu wodoru przy grupie karbonylowej. Ketony i aldehydy mają zbliżone właściwości chemiczne, przy czym aldehydy są z reguły bardziej reaktywne. Istnieje też szereg reakcji charakterystycznych jedynie dla aldehydów.