Kwas chromowy (nazwa Stocka: kwas chromowy(VI)), H
2
CrO
4
nieorganiczny związek chemiczny z grupy kwasów tlenowych.

Quick facts: Nazewnictwo, addyt., wodor., półsyst., Stocka...
Kwas chromowy
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

H2CrO4

Masa molowa

118,01 g/mol

Wygląd

tylko w postaci roztworu wodnego[1]

Identyfikacja
Numer CAS

7738-94-5

PubChem

24425

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
Close
Quick facts: ...
Close