cover image

Masa (fizyka)

wielkość fizyczna, miara bezwładności / Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Masa – jedna z podstawowych wielkości fizycznych określająca bezwładność (masa bezwładna) i oddziaływanie grawitacyjne (masa grawitacyjna) obiektów fizycznych[1]. Jest wielkością skalarną. Potocznie rozumiana jako miara ilości materii obiektu fizycznego[uwaga 1]. W szczególnej teorii względności związana z ilością energii zawartej w obiekcie fizycznym. Najczęściej oznaczana literą m.

Quick facts: Rodzaj wielkości, Symbol, Jednostka SI, Inne ...
Masa

Wzorzec jednego kilograma
Rodzaj wielkości

skalarna

Symbol

Jednostka SI

kilogram

Inne jednostki

gram, tona, inert

Wymiar

Addytywność

addytywna w fizyce klasycznej, nieaddytywna w fizyce relatywistycznej

Close

W układzie jednostek miar SI podstawową jednostką masy jest kilogram (kg).