Kilogram, oznaczenie kgjednostka masy, jednostka podstawowa układu SI[1].

Quick facts: Układ, Wymiar, Jednostka, Typowe symbole wiel...
kilogram [kg]
Układ

SI

Wymiar

Jednostka

masy

Typowe symbole wielkości

m, M

w jednostkach SI

podstawowa

w jednostkach CGS

w jednostkach anglosaskich

Close

Na początku XXI w. jest to jedyna jednostka podstawowa posiadająca przedrostek (kilo).

Oops something went wrong: