Scriere

From Wikipedia, the free encyclopedia

Scrisul este un mijloc de comunicare care reprezintă limbajul prin înscrierea unor semne pe diverse suporturi. Este o tehnică care se bazează pe aceleași structuri ca și vorbirea, precum vocabularul, gramatica și semantica, dar cu constrângeri suplimentare legate de sistemul de ortografie specific fiecărei culturi. Scrisul este o activitate cognitivă care implică procese neuropsihologice și fizice și utilizarea sistemelor de scriere pentru a structura și a traduce gândurile umane în reprezentări persistente ale limbajului uman. Rezultatul scrierii este în general un text al cărui destinatar este cititorul.[1]

Holbein-erasmus2.jpg
Erasmus, de Hans Holbein cel Tânăr

Sistemele de scriere nu constituie ele însele limbaje (cu excepția discutabilă a limbajelor informatice); sunt un mijloc de redare a limbajului într-o formă care poate fi reconstruită de alți oameni separați de timp și/sau spațiu.[2][3] Deși nu toate limbile folosesc un sistem de scriere, cele care o folosesc pot completa și extinde capacitățile limbajului vorbit prin crearea unor forme durabile de limbaj care pot fi transmise în spațiu (de exemplu, corespondența scrisă) și stocate în timp (de exemplu biblioteci).[4] Scrisul poate avea, de asemenea, efecte de transformare a cunoștințelor, deoarece le permite oamenilor să-și exteriorizeze gândirea în forme la care sunt mai ușor de reflectat, elaborat, reconsiderat și revizuit.[5][6][7]