cover image

Anno Mundi

From Wikipedia, the free encyclopedia

Anno Mundi, under världens år, det vill säga efter världens skapelse[2] (latin: av annus, "år" och mundus, "värld"; hebreiska: לבריאת העולם, Livryat haOlam, "till världens skapelse"), grekiska: έτος Κόσμου, etos kosmou, bokstavligen "universums år", förkortat AM,[1] är en tideräkning baserad på Moseböckernas skapelseberättelse och efterföljande historia i Bibeln.

Rotunda_Yard_Thessaloniki_05_Jew_Tomb_remains.JPG
En judisk gravsten med kronologin Året 5664 efter skapelsen (Anno Mundi), som finns strax utanför Galerius båge och rotunda i Thessaloniki.[1]
Ballybough_Cemetery_gate_lodge_2020_03.jpg
Inskription på Ballybough begravningsplats i Dublin, Irland, som indikerar Anno Mundi 5618 (AD 1857).

Den används i dagsläget i staten Israel och inom judendomen (med en judisk variant av den babyloniska kalendern) och tidigare inom stater och kristna kyrkor i öst (med den julianska kalendern).