Portal:Tid

Wikipedia-portal / From Wikipedia, the free encyclopedia

Czapek60.jpg

Välkommen till tidsportalen!

Tidsresor är möjliga! Här är den kronologiska ingången till Wikipedias värld av fritt tillgänglig kunskap.
Det är bara att välja vart du vill åka. Starta tidsmaskinen, så kommer du fram.


Current_event_clock_3D.svg  Idag är det den 5 juni 2023 (vecka 23) och klockan är 21.29 (CEST) (Uppdatera)Wikipedia har:

Table info: Vad är tid?, Utvald artikel, Dagens datum, Nå...
Vad är tid?
Ur är ett verktyg som används för att mäta tid. Detta är ett kalenderur (Linderoths ur) på före detta Kreditbankens hus på Norrmalmstorg i Stockholm

Tid är fundamentalt för vår tillvaro och är svår att beskriva. Frågan om tidens natur har engagerat vetenskapsmän och filosofer i alla tider.

Tiden innefattas vanligtvis som en del av universums grundläggande struktur, en dimension i vilken händelser sker i sekvens. Liksom en sträcka anger avståndet mellan två platser i rummet, anger ett tidsintervall "avståndet" mellan två händelser i tiden, alternativt ett händelseförlopps varaktighet.

Den moderna fysiken sammanför rummets dimensioner och tiden till ett gemensamt begrepp - rumtiden - och slår med detta undan intuitiva begrepp som samtidighet och objektiv absolut tid.

En av tidens mest uppenbara verkningar är att en och samma plats i rummet kan ha olika, och med varandra oförenliga, tillstånd på grund av tiden. Den ena stunden kan platsen upptas av en stol och den andra stunden av en säng på grund av tidens gång. Denna förmåga att skapa variation är ett starkt skäl att tro på verkligheten av tidens gång.  Läs mer

Redigera

Utvald artikel
Ett timglas som mäter hur mycket tid som förflutit. Timglaset var en av de tidigaste tidmätarna

I tusentals år har olika ur, kalendrar och andra tekniska hjälpmedel använts för att utföra tideräkning, det vill säga mäta tidsintervall eller bestämma aktuell astronomisk period. Tidiga exempel på tillämpningar var att förutsäga mörkrets inbrott, att planera sådd och skörd, att komma ihåg högtider och att navigera. Det nuvarande sexagesimala talsystemet, som delar upp tidintervall i 60 lika stora delar, uppfanns av sumererna och har använts för mätning av tid i cirka 4 000 år. Det forntida Egypten delade upp dagen i två 12-timmars perioder och använde stora obelisker för att följa solens position. De utvecklade också vattenuret, som troligen först användes i Amun-Res tempelkomplex i Karnak i Egypten och senare även i det antika Grekland. Grekerna använde ofta egypternas vattenur, som de kallade klepsydra. Den kinesiska Shangdynastin tros ha använt vattenuren vid ungefär samma tid, efter att tekniken hade kommit in via Mesopotamien så tidigt som 2000 före vår tideräkning. Kineserna blev också de första att dela dygnet i 100 lika långa intervall, ke, som under 2 000 år motsvarade en kort kvart (=14,4 minuter). Andra antika tidmätare var ljusklockan som användes i Kina, Japan, England och Irak; tidstickan, ett slags portabelt solur som ofta användes i Indien, Tibet och i vissa delar av Europa samt olika typer av timglas som principiellt är lika vattenur.  Läs mer

Redigera

Dagens datum

Gyllene templet, Harmandir Sahib, i Amritsar stormas 1984 av indiska trupper på order av Indiens premiärminister Indira Gandhi efter att militanta sikhiska separatister förskansat sig i templet. Den 31 oktober samma år mördas Indira Gandhi av sikher inom sin egen livvaktsstyrka.

5 juni

Världsmiljödagen, Danmarks grundlagsdag

Namnsdag: Bo (Sverige)  Stig (finlandssvenska)

Denna dag i historien:

Fler händelser: 4 juni  5 juni  6 juni
Några frågor som Wikipedia kan besvara
 • När infaller påsken och höstdagjämningen?
 • Vilka var de mest aktuella händelserna från september till november 2008?
 • Vem är född samma dag som du, men 50, 100 eller 200 år tidigare?
 • Oavsett om du tror på återfödelse eller inte, kanske du vill undersöka vem som dog samma dag som du föddes?
 • Vad hände i världen just när Napoleon eller Ellen Key fyllde 23 år?
  Svar: Napoleon föddes 15 augusti 1769 och fyllde 23 år den 15 augusti 1792. Fem dagar tidigare, den 10 augusti stormades det kungliga Tuileriepalatset i Paris under den franska revolutionen. Bastiljen hade stormats tre år tidigare.

Redigera

Om du vill bidra till Wikipedia
 • Fyll i årtal och datum som saknas i artiklarna. Ange källor.
 • Läs artikeln om din hemort och se om historikavsnittet är heltäckande. De viktigaste händelserna kan tas med i årtalsartiklarna.
 • Se till att levnadsbeskrivningar och historiska förlopp beskrivs i rak kronologisk ordning: först barndomen, sedan skolan, därefter karriären.
 • Om artikeln om året 1857 saknar händelser för den 3 februari, följ länkarna i marginalen till andra språk av Wikipedia. Kanske hittar du en artikel som borde översättas till svenska och läggas in här.

Mer information

Redigera

Begreppet tid
Tid · Tideräkning · Tidsaxel · Tidsenhet · Tidslinje · Tidsresa · Tidssignal · Tidstavla · Almanacka · Eon · Epok · Era · Evighet · Evighetskalender · Helg · Kalender · Kyrkoåret · Påsk · Relativitetsteorin · Runstav · Dag · Decennium · Dygn · Millennium · Månad · Natt · Sekel · Sekund · Timme · Vecka · År · Armbandsur · Atomur · Digitalur · Fickur · Klocka · Klockradio · Kronometer · Solur · Stoppur · Tidtagarur · Timglas · Tornur · Urmakare · Urverk
Kategorier

Redigera

Utvald bild
Czapek01.jpg

Det fina fickuret i vinjetten är tillverkat omkring 1876 av den polske urmakaren Franciszek Czapek, född 1811.

Close
Portaler

Afrika · Akvariefiskar · Amerika · Arkeologi · Symbolen för utmärkta portaler Arkitektur · Symbolen för utmärkta portaler Astronomi · Bilsport · Danmark · Datorspel · Djur · Djurparker · Symbolen för utmärkta portaler EU · Europa · Finland · Frankrike · Symbolen för utmärkta portaler Fåglar · Georgien · Golf · Göteborg · Symbolen för utmärkta portaler Helsingborg · Irland · Ishockey · Island · Italien · Kina · Kroatien · Lund · Mars · Matematik · Musik · Symbolen för utmärkta portaler Natur · Portugal · Rock · Religion · Samhälle · Scouting · Serbien · Skåne · Spanien · Språk · Symbolen för utmärkta portaler Stockholm · Sverige · Sydamerika · Teknik · Tyskland · Växter · fler…

Den här portalen använder mallen Portalmall.