Postnummer

sträng av siffror och bokstäver i en postadress som underlättar hantering av försändelser / From Wikipedia, the free encyclopedia

Postnummer är en alfanumerisk kombination som används för att ange ett geografiskt område för att underlätta postsortering. I de flesta europeiska länder skrivs postadressen i ordningen landskod–postnummer–postort, medan de i engelskspråkiga länder vanligen skrivs i ordningen postort–postnummer. Hongkong använder inte postnummer. Hittills (2006) finns postnummersystem infört i 117 av de 190 länder som är anslutna till Världspostföreningen (UPU, Union postale universelle).