Pronomen

ersättningsord / From Wikipedia, the free encyclopedia

Pronomen (från latin pro nomen, ”i stället för namn”;[1] plural: pronomen eller pronomina) är en mångsidig ordklass som trots att den i de flesta språk bara innehåller ett fåtal ord är mycket betydelsefull. Förhållandet gäller för den övervägande delen av världens språk, även om det också finns språk där pronomen inte är lika vanliga som i indoeuropeiska språk. En viktig grupp inom denna ordklass innehåller ord som kan användas "i stället för" ett substantiv eller egennamn i satsen, till exempel kan ordet mannen i satsen mannen vill till Wien ersättas med ett personligt pronomen: Han vill till Wien.