cover image

Sommartid

lokal tid justeras fram en timme i syfte att bättre nyttja den ljusa delen av dygnet / From Wikipedia, the free encyclopedia

Sommartid innebär att lokal tid justeras fram en timme under en del av året i syfte att bättre nyttja den ljusa delen av dygnet under sommaren för människor som stiger upp vid fasta klockslag. I länder närmare polerna, som i de nordiska länderna, gör sommartid mest skillnad under vår och höst men inte lika stor skillnad under sommaren, eftersom dagsljuset då sträcker sig längre än den delen av dygnet de flesta är vakna.

När sommartiden börjar ska klockan ställas fram en timme. När sommartiden upphör ska klockan ställas tillbaka en timme.
När sommartiden börjar ska klockan ställas fram en timme.
När sommartiden upphör ska klockan ställas tillbaka en timme.
DaylightSaving-World-Subdivisions.png
Tillämpning av sommartid världen över:
  Sommartid används
  Sommartid används inte längre
  Sommartid har aldrig använts

Sommartiden är normaltiden plus en timme, där normaltid är den tid som enskilda länder definierat som standardiserad rikstid.[1] I dagligt tal används även ”vintertid” om den tid då sommartid inte gäller.[2]